imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

[Mediafire] 7 CD giáo trình Hacker

Leave a comment


Đây là bộ giáo trình dạy làm một hacker khá đầy đủ, (bao gồm 7CD) hướng
dẫn bạn làm một hacker từ cơ bản đến nâng cao. Các bài hướng dẫn bằng
video dể hiểu và dể học. Khi học xong bộ giáo trình này rồi bạn muốn
làm một hacker " Mũ trắng" hay Hacker " Mũ đen" thì tùy thuộc vào
bạn….!

download here

Free File Hosting Made Simple – MediaFire

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s