imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

Tạo ổ cứng ảo trong Windows 7

Leave a comment


Đĩa cứng ảo (Virtual Hard Disk – VHD) về cơ
bản là một định dạng tập tin có chứa các cấu trúc hoàn toàn của một đĩa
cứng. Nó là một đĩa cứng ảo nằm trên một hệ thống tập tin gốc và được
đóng gói trong một tập tin duy nhất. Bạn có thể dễ dàng tạo đĩa cứng ảo
trong Windows 7 mà không cần thêm bất kì công cụ nào.

VHD
được sử dụng để lưu trữ các hệ điều hành ảo, các chương trình liên quan
và hoạt động như một đĩa cứng thực sự. Với Windows 7, bạn có thể dễ
dàng tạo ngay một đĩa cứng ảo bằng Disk Management.

Trong Windows 7 hãy vào menu Start, kích chuột phải vào Computer và chọn Manage.

Trong cửa sổ Disk Management bạn vào menu Action>Create VHD.

Một
hộp thoại xuất hiện, bạn bấm nút Browse trong khung Location để chọn
thư mục lưu vị trí đĩa cứng ảo, mục virtual hard disk để bạn chọn dung
lượng lưu trữ. Tuỳ vào mục đích sử dụng mà bạn chọn dung lượng của ổ
cứng ảo phù hợp.

Sau
đó bạn bấm nút OK và ổ cứng ảo ngay lập tức sẽ được tạo ra và nó sẽ
được hiển thị trong Disk Management cùng với các phân vùng đĩa khác.

Cuối
cùng bạn sẽ cần nạp nó vào để cho nó hoạt động thực sự. Để làm việc
này, bạn vào menu Action>Attach VHD, sau đó duyệt đến file .vhd mà
bạn đã tạo ở bước trên và nhấn OK để gắn vào hệ thống.

Và bây giờ bạn có thể sử dụng đĩa ảo mà không có bất kỳ phiền phức nào. 

Advertisements

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s