imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

Dukto – Kéo thả để truyền tải file giữa 2 máy tính!

Leave a comment


Với nhiều người, thiết lập để truyền tải file giữa 2 máy trong mạng Lan
là một công việc “đầy tính chuyên môn” và phức tạp. Nhưng với Dukto thì
việc này lại thật dễ dàng. Không cần các cài đặt Share Folder phức
tạp cho Windows, không cần thiết lập IP tĩnh, không cần quan tâm sự khác
nhau hệ điều hành giữa các máy,… chỉ đơn giản là kéo và thả để truyền
tải file lập tức với tốc độ nhanh nhất
.


Sau khi tải về, bạn chạy Dukto ngay mà không cần cài đặt. Chương
trình sẽ tự động quét IP và hiển thị danh sách các máy đang chạy Dukto
trong mạng Lan. Điểm mạnh đầu tiên của chương trình tại là có thể
chạy trên Windows, Mac, Linux và truyền tải file giữa các máy cài các
HĐH khác nhau này một cách thoải mái
.

Muốn chuyển file cho máy nào trong danh sách, bạn nhấp chuột chọn máy
đó rồi kéo thả một hoặc nhiều file vào khung danh sách, lập tức file sẽ
được chuyền tới máy đó với tốc độ tối đa
. Nếu là máy nhận file thì
chú ý là mặc định chương trình sẽ lưu file truyền tải vào cùng thư mục
chứa Dukto, bạn có thể thay đổi bằng cách nhấn nút rồi chọn
nơi lưu khác.

Thử nghiềm truyền tải giữa file 2 máy cài XP và Windows 7 thấy tốc độ
rất nhanh, không cần bất cứ thiết lập gì ngoài việc chạy chương trình và
kéo thả.

Ngoài cách truyền file theo cách kéo thả, bạn có làm thử công bằng cách
chuyển sang thẻ IP Connection, nhập địa chỉ IP hoặc Host name, nhấn nút
Send file, chọn file rồi nhấn Open để bắt đầu truyền tải.

Vậy là với Dukto, bạn có thể quên đi những công đoạn cài đặt phức tạp để
chia sẻ sữ liệu với các máy trong mạng Lan thật thoải mái rồi!

http://dukto.googlecode.com/files/DuktoR2-Windows.exe

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s