imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

Windows 7: Tạo Homegroup và gia nhập một máy tính khác tới Homegroup

Leave a comment


Trong ví dụ này, có một desktop và một laptop, cả hai đều hoạt động trên
Windows 7 và đồng thời Homegroup chưa được thiết đặt. Và ở đây, chúng
tôi sẽ tạo Homegroup trên máy để bàn và sau đó, gia nhập laptop tới nó.

Thiết
tạo một Homegroup

Để bắt đầu sử dụng tính năng Homegroup, trước
tiên bạn cần tạo ra nó. Để làm được điều này, từ máy tính để bàn, các
bạn nhấp homegroup bên trong hộp tìm kiếm tại Start Menu và nhấp Enter.

Ở cửa sổ xuất hiện sau đó, các bạn
nhấp lên nút Creat a homegroup.

Trong cửa sổ kế tiếp, chọn những
danh mục mà bạn muốn chía sẻ với các máy tính khác trong Homegroup và
nhấp Next.

Qua bước trên, Homegroup sẽ được
thiết tạo mà mật khẩu sẽ được gán tự động, dùng để cho các máy tính khác
truy nhập khi muốn kết nối tới Homegroup được tạo này.

Bạn cần đợi trong một vài phút để
tiến trình khởi tạo chia sẻ các thư viện cho Homegroup được hoàn thành.
Các danh mục bên dưới Share libraries and printers sẽ bị ẩn chìm bạc cho
đến khi tiến trình hoàn tất.

Thay đổi mật khẩu cho Homegroup

Mật
khẩu được tạo tự động mà bạn có trên thực tế rất khó nhớ, do vậy, bạn
có thể thay đổi nó nếu muốn bằng cách nhấp lên liên kết Change the
password
thuộc Other homegroup actions.

Tiến hành nhập mật khẩu mới trong
cửa sổ kế và nhấp Next.

Cửa sổ thông báo mật khẩu cho
Homegroup đã được thay đổi thành công sẽ xuất hiện để bạn biết. Nhấp
Finish để đóng cửa sổ này lại.

Gia nhập một Homegroup

Giờ,
Homegroup đã sẵn sàng hoạt động, đây là lúc bạn có thể kết nạp một máy
tính khác vào Homegroup này. Từ laptop, các bạn cũng nhấp lên Start
Menu, nhập homegroup trong hộp tìm kiếm và ấn Enter.

Trong cửa sổ sau, các bạn sẽ nhìn
thấy thông tin chú thích về Homegroup mà vừa được khởi tạo. Hãy nhấp lên
nút Join now.

Sau đó quyết định những mục bạn
muốn chia sẻ trên laptop với Homegroup và nhấp Next.

Nhập mật khẩu để gia nhập
Homegroup rồi nhấp Next.

Nếu mật khẩu chính xác, kết nối sẽ
được thực hiện. Hình ảnh tương tự dưới đây thông báo cho các bạn biết
rằng đã thành công trong việc gia nhập Homegroup.

Giờ, bạn mở Windows Explorer và sẽ
nhìn thấy Homegroup mình đã gia nhập bên trong Navigation Panel. Từ đây
bạn có khả năng chia sẻ các tập tin, các thư mục và máy in.

Truy cập Start -> Devices and
Printers…

Khi đó, các máy in hiện được kết
nối với máy để bàn sẽ được liệt kê và các bạn có thể thiết đặt nó như
máy in mặc định cho laptop của mình.

Kết luận

Homegroup thực sự
là tính năng tuyệt vời để giúp người dùng dễ dàng chia sẻ tập tin và
máy in giữa các máy tính với nhau. Qua Homegroup, bạn đồng thời có thể
truy nhập các thư viện media được chia sẻ trong Windows Media Player và
Windows Media Center để phát trực tiếp tập tin media sử dụng tùy chọn
Play To. Bạn có thể thiết tạo và gia nhập một Homegroup khi sử dụng
Windows 7 Home Premium và cao hơn. Trường hợp là Basic và Starter
Editions thì bạn chỉ được phép gia nhập một Homegroup mà đã được tạo
sẵn.

Advertisements

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s