imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

getFolder – Liệt kê danh sách các tập tin trong thư mục bất kỳ

Leave a comment


Nếu bạn đang tìm kiếm một tập tin cụ thể từ
một thư mục mà trong đó có chứa danh sách hàng loạt các tập tin khác
nhau với nhiều định dạng khác nhau. Công việc này có vẻ không hề đơn
giản chút nào, đặc biệt nếu bạn cần tìm kiếm một số từ khóa trong tên
tập tin. GetFolder là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí, đơn giản cho phép
bạn có thể lấy danh sách tất cả các tập tin trong bất kỳ thư mục nào
của Windows một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Đặc biệt, chương trình có thể
xuất danh sách dưới dạng tập tin với các định dạng txt, HTML, CSV và
định dạng XML. Tiện ích không cần cài đặt, bạn tải về sử dụng miễn phí
cho mọi Windows tại
đây
. (28,99 KB)

Sau khi tải về, bạn giải nén và kích hoạt tập
tin "nTrax design getFolder.exe" để truy cập vào giao diện làm
việc chính của chương trình.

Từ giao diện chính, bạn bấm nút Select
Folder
để chọn chọn thư mục mà bạn cần tìm kiếm. Ngay sau khi chọn
xong thư mục công cụ này sẽ tự động liệt kê ra tất cả các tập tin, các
định dạng cùng với với dung lượng, thời gian sửa đổi …  Bạn cũng có thể
lọc ra các tập tin từ danh sách. Ngoài ra còn có một tùy chọn để lưu
trong danh sách các tập tin thành định dạng txt, HTML, CSV và XML bằng
cách bạn bấm nút Save list as để chọn.

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s