imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

Truy cập các tập tin và thư mục bị khóa trong Windows

Leave a comment


Sử dụng Windows, hẳn bạn đã gặp rất nhiều trường hợp không thể truy
cập các tập tin hay thư mục bởi có thể nó đang được sử dụng bởi các
chương trình khác hay bị khóa bởi người khác. Tizer Unlocker là một công
cụ mạnh cho phép bạn điều khiển hoàn toàn các file và thư mục bị khóa
trên máy tính của bạn. Nó cung cấp cho bạn hai cách khác nhau để tìm
kiếm những tập tin bị khóa. Cho phép người dùng duyệt các máy tính của
họ để chọn file, thư mục, hoặc ổ đĩa để quét. Ngoài ra còn một tùy chọn
khác là sử dụng chương trình như một add-on dành cho Windows Explorer và
bạn chỉ cần kích chuột phải lên tên một tập tin, thư mục hoặc ổ đĩa để
chọn đều được.

Công cụ này giúp người dùng dễ dàng loại bỏ các thông báo lỗi và quy
trình khóa chúng với một cú nhấp chuột đơn giản. Nó cho phép bạn thay
đổi tên, di chuyển, hoặc xóa các tập tin và thư mục mà tạm thời bị khóa
bởi các quá trình khác.

Người dùng có thể chọn một tập tin, thư mục hoặc ổ đĩa để chọn các
quá trình bị khóa bởi chương trình. Một khi các tiến trình được liệt kê,
bạn có thể lựa chọn và tắt các tiến trình (Kill Process) hoặc mở khóa
(Unlock Handle).

Công cụ này có thể được dùng để mở khóa tập tin với các thông điệp
lỗi sau đây:

 • Tập tin được sử dụng bởi một chương trình hoặc người sử dụng
  khác 
 • Không thể xóa tập tin, nó đang được sử dụng bởi một người khác hoặc
  chương trình khác
 • Không thể xóa file, truy cập bị từ chối
 • Các nguồn hoặc tập tin đích có thể đang được sử dụng
 • Không thể truy cập các tập tin vì nó đang được sử dụng bởi quá
  trình khác
 • Có sự vi phạm chia sẻ
 • Đóng tất cả các chương trình có thể được sử dụng các tập tin đó và
  thử lại
 • Hãy chắc chắn rằng ổ đĩa không đầy hoặc bảo vệ không cho ghi dữ
  liệu và tập tin này hiện không trong quá trình sử dụng
 • Lỗi xóa file hoặc thư mục
 • Không thể xóa file hoặc thư mục, tên tập tin bạn chỉ định là không
  hợp lệ hoặc quá dài
 • Chỉ định một tên tập tin khác nhau

Tiện ích hoàn toàn
miễn phí cho mọi Windows, bạn có thể tải về sử dụng tại
đây

Advertisements

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s