imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

Chia sẻ máy in giữa các máy tính dùng Windows 7 mà không cùng thuộc Homegroup

Leave a comment


Trên máy tính với máy in mà bạn muốn chia sẻ, mở Advanced Sharing
Settings và chắc chắn một điều rằng tùy chọn File and Printer Sharing đã
được chọn.

Tiếp theo, truy cập tới Devices and Printers từ menu Start, nhấp
chuột phải lên máy in muốn chia sẻ, và chọn Printer Properties.

Trong cửa sổ Properties, các bạn nhấp lên thẻ Sharing. Tích kiểm hộp
Share this printer và đặt một tên bất kỳ cho nó… trong ví dụ này, đã
sử dụng vị trí của nơi chứa máy in – LivingRoom làm tên chia sẻ.

 

Kết nối máy in

Giờ, từ máy tính Windows 7 bạn muốn kết nối, nhấp lên Start và chọn
Devices and Printers.

Trong cửa sổ Devices and Printers, nhấp lên Add a printer.

Tiếp theo chọn Add a network, wireless or Bluetooth printer…

Đợi trong chốc lát để Windows tìm kiếm máy in, sau đó nhấp Next.

Máy in đã được add thành công, hãy nhấp Next.

Giờ, bạn có thể in thử một trang để đảm bảo mọi thứ làm việc trơn tru
hoặc nhấp Finish.

Nếu bạn muốn chọn máy in này làm máy in mặc định của bạn, hãy quay
trở lại Divices and Printers, nhấp chuột phải lên máy in và chọn Set as
default printer.

Trường hợp không làm việc, chắc chắn rằng các driver tương ứng đã
được cài đặt cho máy in và tiến hành thử lại. Nếu vẫn không được, bạn có
thể chọn The printer that I want isn’t listed…

Sau đó duyệt một cách chính xác tới máy in trên máy tính khác hoặc
chỉ cần nhập đường dẫn tới nó nếu bạn biết.

Advertisements

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s