imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

Future Cop / Future X-Cops aka

1 Comment


  


Future Cop / Future X-Cops aka 未来警察 aka Mei loi ging chaat
Directed by Jing Wong
Genre: Sci-Fi, Action
Starring:
– Andy Lau (Lưu Đức Hòa)
– Bingbing Fan (Phạm Băng Băng)
– Barbie Hsu (Từ Hy Viên)
– Siu-Wong Fan (Phàn Thiếu Hoàng)
– Yifei Tang (Đường Nhất Phi)

Nội dung:

Kidd (Lưu Đức Hòa) là cảnh sát của năm 2080 cùng
vợ Millie (Phạm Băng Băng) được triệu tập để bảo vệ Tiến Sĩ Masterson
(Jingwu Ma), người được gọi là "Cha của Năng Lượng Mặt Trời" vì việc sử
dụng năng lượng mặt trời thay thế cho dầu mỏ trong các thiết bị cơ khí.
Bởi vì sự sáng tạo này của tiến sĩ Masterson làm tổn thất rất lớn cho
ngành dầu khí nên các ông trùm dầu mỏ phải khử ông.

Các lực lượng đặc biệt của sở cảnh sát nhận được
thông tin đáng tin cậy rằng một đội quân người máy (nửa người nửa máy)
do Kalon (Phàn Thiếu Hoàng) và Fiona (Đường Nhất Phi) cầm đầu để phục
kích tiến sĩ Masterson tại Convention Center. Cuộc chiến ác liệt đã giết
chết toàn bộ người máy, và cả vợ của Kidd, Kidd chỉ bị thương, Kalon
& Fiona trốn thoát

Các ông trùm dầu mỏ vạch kế hoạch trở về năm
2020 để giết tiến sĩ khi còn trẻ. Kidd tình nguyện phẫu thuật để trở về
bảo vệ tiến sĩ, biến đổi cấp tiến trở thành người đàn ông có cánh tay cơ
khí. Ở năm 2020, Kidd đã phải lòng Holly (Từ Hy Viên), việc này đã
khiến anh vô cùng khó xử. Song song đó, bọn Kalon & Fiona ngày càng
trở nên mạnh mẽ và…

Download

Author: blue1231988

professional about Information Technology

One thought on “Future Cop / Future X-Cops aka

  1. nhào dzô bà con hốt hốt 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s