imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

Fullmetal Alchemist:brotherhood

Leave a comment


Tựa đề:fullmetal alchemist~brotherhood
số tập:63(?)
Thể loại:Action, Adventure, Contemporary Fantasy, Fantasy, Magic,
Military, Shounen, Violence
sub:vie-sub
Fansub: otaku214

nội dung

Giả kim thuật lấy bối cảnh về một thế giới nơi thuật giả kim là một
môn khoa học có ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống. Câu chuyện xoay
quanh hai nhân vật chính là Edward và Alphonse Elric. Trong nỗ lực hồi
sinh người mẹ quá cố, Ed và Al đã phạm vào điều cấm kị của giả kim thuật
là biến đổi con người. Bản chất của giả kim là "trao đổi đồng giá", và
cái giá mà hai anh em phải trả là một cánh tay, một chân và cả cơ thể
của Al. Họ bắt đầu lên đường tìm kiếm "Hòn Đá Vạn Năng", thứ vật chất
huyền thoại để hồi phục cơ thể, và trên con đường đó, họ dần khám phá ra
những "sự thật" về chiến tranh, về con người và về một âm mưu ….

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 01

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 02

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 03

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 04

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 05

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 06

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 07

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 08

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 09

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 10

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 11

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 12

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 13

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 14

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 15

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 16

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 17

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 18

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 19

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 20

[otaku214]fullmetal
alchemist~brotherhood ep 21

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 22

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 23

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 24

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 25

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 26

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 27

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 28

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 29

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 30

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 31

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 32

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 33

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 34

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 35

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 36

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 37

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 38

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 39

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 40

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 41

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 42

[otaku214]Fullmetal
Alchemist~brotherhood ep 43

[Lionsteel] Fullmetal Alchemist Brotherhood 44
[Lionsteel] Fullmetal Alchemist Brotherhood 45
[VNFS]Fullmetal Alchemist:brotherhood ep 46
[VNFS]Fullmetal Alchemist:brotherhood ep 47
[VNFS]Fullmetal Alchemist:brotherhood ep 48
[VNFS]Fullmetal Alchemist:brotherhood ep 49
[VNFS]Fullmetal Alchemist:brotherhood ep50
UPDATING…………

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s