imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

Sengoku Basara

Leave a comment


Tựa: Sengoku Basara
Thể loại: Action, Historical, Martial Arts, Samurai, Super Power,
Swordplay
Ngôn ngữ: Việt Sub
Số tập: 12 Eps
Fansub: Clip-Sub

Tóm tắt nội dung: Dựa trên một loạt game cùng tên của Capcom
(thể loại chặt chém kiểu Dynastic Warriors…).
Game này lại dựa trên một bộ manga, của tác giả Kairi Shimotsuki.
Nội dung chủ yếu nói về thời Chiến quốc ở Nhật. Với các sự kiện, nhân
vật nửa thật, nửa hư cấu. Xem để biết các anh ấy imba đấy mức nào, đánh
đấm thật vãi chưởng


[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 01

[A4VF][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 02

[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 03

[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 04

[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 05

[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 06

[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 07

[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 08

[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 09

[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 10

[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 11

[Anime][Clip-Sub]Sengoku
Basara Ep 12

~~End Season
1~~

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s