imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

Le Grand Chef 1

1 Comment


Thể loại: Tâm lý
Năm sản xuất: 2007
Nhà sản xuất: Showeast (쇼이스트)
Nhà phân phối: CJ Entertainment
Thời điểm phát hành: 01/11
Thời lượng: 113 phút
Subtitle: Vietnamese

Trong một cuộc họp báo. Một con dao với một quyền lực đặc biệt được
mang ra triễn lãm. Con dao này thuộc vời người đầu biết cuối cùng của
hoàng gia ở thời vua Chosun, người mà tự cắt bàn tay của mình bằng chiếc
dao ấy để tỏ lòng trung thành với nhà vua và đát nước cảu mình. Một vị
quan Nhật Bản của thời ấy, bị kết tội và bị đuổi về Nhật và ông đã mang
theo chiếc dao này về quê huơng của mình.
Bây giờ người con của ông ấy đã đến Hàn Quốc để giao con dao này cho
người đáng được hưởng và đã tổ chức một cuộc thi nấu ai với giải thưởng
là chính con dao này. Và thế là số phận đã làm cho một trận chiến giữa
các người cháu xảy ra (cháu của người Nhật và vị quan HQ đó)

Author: blue1231988

professional about Information Technology

One thought on “Le Grand Chef 1

  1. her her coi cho biết dzới người ta 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s