imovie4u.wordpress.com

My website – Share best movies

The Number 23

Leave a comment


Name: The Number 23
Director: Joel Schumacher
Genre: Drama | Mystery | Thriller
Staring: Jim Carrey, Virginia Madsen
Release date: February 23, 2007
Running time: 98 mins
Gross revenue: 112,759,982
Walter Sparrow bị ám ảnh bởi cuốn tiểu thuyết,
cuốn mà ông ta cho rằng viết về cuộc đời của ông. Sự ám ảnh ngày càng
tăng cao khi những chuyện trùng hợp liên tục xảy ra…

Những bí ẩn trong quá khứ của ông ngày càng hiện rõ khi ông đi điều tra về cuốn sách mà vợ ông mua tặng.

Quyển sách bí ẩn… con số 23 kì lạ… những sự trùng hợp "ngẫu
nhiên"… đã tạo nên 1 sức hút khó có thể cưỡng lại khi xem phim.


http://www.mediafire.com/?qpc5ecw2h9phzss
http://www.mediafire.com/?oed4mc9v36kpobc
http://www.mediafire.com/?zltypj7d2zoaw2n
http://www.mediafire.com/?81mvgepjn65r2g6

Author: blue1231988

professional about Information Technology

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s